Eurohoops Dome

Eurohoops Kids: Μια όαση παιχνιδιού και δραστηριοτήτων (photos & video)

Το Eurohoops Kids ξεκίνησε και προσκαλεί παιδιά από 3 έως 6 ετών σε ένα ξεχωριστό ταξίδι δραστηριοτήτων και ατελείωτου παιχνιδιού, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στο Εurohoops Dome.

Το Eurohoops Dome, φιλοξενεί το Eurohoops Kids, ένα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα που απευθύνεται σε παιδιά 3-6 ετών, με σκοπό να τα εντάξει σε ένα περιβάλλον κοινωνικοποίησης, συνεργασίας και ομαδικού παιχνιδιού! Όσοι αθλητές εγγεγραμένοι στην Εurohoops Academy για τη σεζόν 2020-21, έχουν μικρότερα αδέρφια 3-6 ετών, αυτά μπορούν να συμμετέχουν στο νέο πρόγραμμα Eurohoops Kids δωρεάν για τον πρώτο μήνα!

Πατήστε εδώ για την αίτηση συμμετοχής στο Eurohoops Kids

Το Eurohoops Kids ξεκίνησε και προσφέρει μια όαση παιχνιδιού και πρωτότυπων κινητικών δραστηριοτήτων κάθε Δευτέρα και Τετάρτη (16.15-17.00) στο Eurohoops Dome.

Το έμπειρο προπονητικό επιτελείο της Εurohoops Academy έχει σχεδιάσει ένα πλαίσιο δραστηριοτήτων και παιχνιδιών κινητικής μορφής που προσφέρει στο παιδί:

-Πρωτοβουλία και ελευθερία έκφρασης
-Ανάπτυξη επιπέδου σωματικής ανάπτυξης
-Άμεση διόρθωση φυσικών ελαττωμάτων
-Ανάπτυξη ψυχοκινητικών λειτουργιών
-Παρουσίαση, ανάπτυξη και βελτίωση των προσωπικών δεξιοτήτων

Οι γονείς έχουν την ευκαιρία να συνοδεύσουν τα παιδιά τους (υποχρεωτικά στις ηλικίες 3 ετών) σε ένα μαγικό ταξίδι δραστηριοτήτων, φυσικά υπό την καθοδήγηση των έμπειρων προπονητών μας.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα υλοποιείται με βάση όλα τα ισχύοντα πρωτόκολλα υγείας για τον Covid-19 που έχουν εκδοθεί από τον ΕΟΔΥ και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

Όσοι αθλητές εγγεγραμένοι στην Εurohoops Academy για τη σεζόν 2020-21, έχουν μικρότερα αδέρφια 3-6 ετών, αυτά μπορούν να συμμετέχουν στο νέο πρόγραμμα Eurohoops Kids δωρεάν για τον πρώτο μήνα!

Λίγα λόγια για το Eurohoops Kids

Ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά των παιδιών της προσχολικής ηλικίας είναι η ανάγκη για συμμετοχή σε κινητικά παιχνίδια.

Οι παιγνιώδεις κινητικές δραστηριότητες προσφέρουν ένα συναρπαστικό περιβάλλον, στο οποίο το παιδί εμπλέκεται εθελοντικά, μέσα από εσωτερική παρακίνηση, αφού εκτελεί κάτι που το ενδιαφέρει και συμμετέχει έτσι σε μια διαδικασία μάθησης.

Μέσα από μια σειρά κινητικών δραστηριοτήτων το παιδί εξερευνά τις έννοιες του χώρου, αποδίδει σε αυτές προσωπικό νόημα και προβληματίζεται πως θα κινηθεί στον τρισδιάστατο κόσμο, πως θα τρέξει, σε πόσο χρόνο θα διανύσει μια απόσταση, ποια θα είναι η κατεύθυνση που θα ακολουθήσει.

Η σημασία του παιχνιδιού και της δραστηριότητας είναι τεράστια στη γνωστική ανάπτυξη ενός παιδιού, και φυσιολογικά τόσο το επίπεδο της γνωστικής όσο και το επίπεδο της κινητικής μάθησης είναι δύο τομείς αλληλένδετοι, οι οποίοι καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την περαιτέρω ανάπτυξη του παιδιού σε επίπεδο σκέψης/αντίληψης αλλά και σωματικής ανάπτυξης και υγείας.

Η ηλικία των 3 – 6 ετών, χαρακτηρίζεται από τρεις βασικούς βιολογικούς παράγοντες:

(α) την ατομική διάσταση,

(β) το ρυθμό ωρίμανσης και

(γ) την αρμονία στην εξέλιξη της ανάπτυξης.

Η φυσική αγωγή σε αυτό το ηλικιακό φάσμα, μπορεί να δώσει την ευκαιρία στο παιδί να αναπτύξει και να τελειοποιήσει την ψυχοκινητική του ανάπτυξη, να επιβλέψει και να διευκολύνει την ανάπτυξη του μυϊκού συστήματος, να ενισχύσει τις ζωτικές λειτουργίες της αναπνοής, της κυκλοφορίας και της σκέψης, συμβάλλοντας στην καλύτερη σωματική αποτελεσματικότητα και την ψυχική υγεία.

Η οργανωμένη κινητική δραστηριότητα σε αυτές τις εξαιρετικά ευαίσθητες ηλικιακές ομάδες διαδραματίζει έναν σημαντικό παράγοντα της περαιτέρω εξελικτικής ανάπτυξης σε πεδία υψηλής σημασίας. Η έκφραση και η ικανότητα αυτής, η προσαρμογή και ο συνδυασμός πράξεων και καταστάσεων, η νοητική ικανότητα και διαδικασία μάθησης, προβάλλει και βοηθά σε εξάλειψη κινητικών αλλά και τυχόν ψυχολογικών προβλημάτων.

Η εφαρμογή βέβαια μιας συστηματικής κινητικής δραστηριότητας των παιδιών στην ηλικία 3 – 6 ετών, προϋποθέτει τη γνώση των νοητικών και σωματικών δυνατοτήτων του ηλικιακού αυτού γκρουπ, και θα πρέπει να βασίζεται σε αρχές που θα βοηθήσουν το σκοπό της κίνησης.

Τα ερεθίσματα και η κινητική δράση των παιδιών θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις δικές τους δυνατότητες και απαιτήσεις, να μην είναι περίπλοκες και να υπάρχει ποικιλία και εναλλαγή ερεθισμάτων. Να αφήνουμε μεγάλα περιθώρια πρωτοβουλίας και ελευθερίας έκφρασης, να ενθαρρύνουμε κάθε δική τους δημιουργία ή αποτέλεσμα καθώς και να τους προσφέρουμε, όποτε είναι απαραίτητο, τόσο ευκαιρίες όσο και βοήθεια να ολοκληρώσουν ό,τι έχουν σχεδιάσει στο μυαλό τους.

Το παιχνίδι, η προ αθλητική αγωγή θεωρείται ένας από τους βασικούς παράγοντες μιας ολοκληρωμένης υγιούς ανάπτυξης των παιδιών που ζουν και μεγαλώνουν σε ένα αστικό περιβάλλον, με ό,τι περιλαμβάνει αυτό, μικρούς χώρους παιχνιδιού, έλλειψη χρόνου γονέων, ελλιπή υλικοτεχνική υποδομή στην εκπαίδευση κτλ.

Η ενασχόληση των παιδιών με τη φυσική αγωγή από τις πρώιμες ηλικίες εκτός του καθοριστικού ρόλου που θα παίξει για το αν το παιδί θα συνεχίσει να ασχολείται με αυτή στη μετέπειτα ζωή του και την ανάπτυξη αθλητικών και κινητικών δεξιοτήτων μπορεί να έχει υψηλής αξίας συμβολή σε επίπεδο γνωστικών, αντιληπτικών, συναισθηματικών και κοινωνικών παραμέτρων.

Πατήστε εδώ για την αίτηση συμμετοχής στο Eurohoops Kids

Περισσότερες πληροφορίες

Ημέρες διεξαγωγής: Δευτέρα και Τετάρτη: 16:15-17:00

Τιμή μηνιαίας συνδρομής: 45 ευρώ

Tηλ: 210 800 2957, 698 303 6590

E – mail: academy@eurohoops.net

Eurohoops Dome (Ευρώτα 24, 14564, Κηφισιά)

Ωράριο γραμματείας
Δευτέρα & Τετάρτη 16:00-20:30
Τρίτη, Πέμπτη & Παρασκευή: 17:00-20:30
Σάββατο: 09:00-16:30
Κυριακή: 09:00-11:30

Χορηγός Τεχνολογίας: LG, Χορηγός: ΟΠΑΠ, Χορηγός Αθλητικού ρουχισμού: GSA, Υποστηρικτές: Spalding, Πράξις Υγείας

eurohoops.net

Visit also: