Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

* υποχρεωτικό πεδίο
Στοιχεία κηδεμόνα

Επιλέξτε περίοδο/πρόγραμμα *

×

Επιλέξτε περίοδο/πρόγραμμα *

Σε περίπτωση συμμετοχής στο Eurohoops Summer Camp 2022 είναι απαραίτητη η προσκόμιση πρόσφατης ιατρικής βεβαίωσης από κάθε συμμετέχοντα.

Έλαβα γνώση των όρων συμμετοχής στο Eurohoops Summer Camp 2022

Visit also: