Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

* υποχρεωτικό πεδίο
Στοιχεία κηδεμόνα

Επιλέξτε περίοδο/πρόγραμμα *

×

Επιλέξτε περίοδο/πρόγραμμα *

Σε περίπτωση συμμετοχής στο Eurohoops Back to School Camp 2022 είναι απαραίτητη η προσκόμιση πρόσφατης ιατρικής βεβαίωσης από κάθε συμμετέχοντα.

Έλαβα γνώση των όρων συμμετοχής στο Eurohoops Back to School Camp 2022

Eurohoops Academy Back2School Camp 2019

Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Eurohoops Academy Back2School Camp και η...

Visit also: